ملاک ها و معيارهای ازدواج موفق

ملاک ها و معيارهای ازدواج موفق

 

آماده نبودن برای ازدواج، مانند آماده بودن براي ناكامی و شكست است. ازدواج امری پر فراز و نشیب است و يكی از مهم ترين تصميم های زندگی است كه بر تمام جنبه های آينده ی فرد تاثير می گذارد و می تواند خشنودکننده ترین و يا مأيوس كننده ترين تجربه ي زندگی باشد. البته هيچگاه نميتوان به ازدواج به گونه كاملاً سياه يا سپيد نگاه كرد، بلكه در واقع بسياري از ازدواج ها از برخي جهات رضايت آور هستند و از برخي جهات مأيوس كننده . پاسخ به اين پرسش كه چگونه می توان سطح خرسندی از زندگی زناشويي را افزايش داد، يكي از پرسش های بسيار بنیادین است .

بسياري براین باورند كه ازدواج كار ساده ای است ، اما تداوم زندگی و خرسندی از ازدواج دشوار است. برخي باور دارند كه اگر ازدواج ساده است ، بايد طلاق و جدايي سخت و دشوار باشد، تا زندگی ها به تندی به سوی فروپاشی نرود.

ما بر این باوریم كه ديد پيشگيرانه به جدایی بسيار پراهمیت است . ما بايد به جاي سخت كردن طلاق به هر شيوه ای، تلاش كنيم تا نياز به طلاق به وجود نيايد . به نظر می رسد، مشكل اصلی اين است كه ازدواج ساده است و حتی بسيار ساده تر از طلاق.

براي ازدواج كردن دلايل بسياري وجود دارد ، اما براي ازدواج نكردن دليل آوردن بیشتر سخت و دشوار است .

 

 

دلايل درست ازدواج

 • مصاحبت و همراهي
 • عشق و نزدیکی
 • شريك پشتیبان
 • شريك جنسی

 

دلايل نادرست ازدواج

 • شورش بر عليه والدين
 • جستجوی استقلال
 • درمان يك ارتباط شكست خورده
 • فشار خانواده و يا جامعه
 • ازدواج اجباری
 • نياز جنسی
 • دلايل اقتصادی
 • تنهايی و درماندگی
 • احساس گناه
 • احساس كمبود و تهی بودن

 

کسانی كه برای ازدواج مناسب نيستند:

برخي از افراد برای ازدواج مناسب نيستند و بايد از آن ها پرهيز شود. برخی از ويژگی ها هستند، كه ازدواج و زندگي مشترك را با مشكلات بسيار زيادي روبرو خواهند ساخت. البته هيچ كدام ما بی ایراد نيستيم و روشن است كه هر كدام ما کمبودها و كاستی های خودمان را داريم، اما برخي از ويژگي های منفی هستند، كه در مقايسه با دیگر ویژگی خطرناكتر و زیانبارتر هستند و در صورتی كه کسی دارای آن ویژگی باشد، زندگی با او در واقع يك كابوس خواهد بود.

 

 1. کسانی كه معتاد به مصرف موادمخدر، الكل يا دارو هستند.
 2. کسانی که توانایی مهار هیجان های خود را ندارند (افرادی كه به سرعت و به شدت خشمگين ميشوند.)
 3. کسانی كه مسؤوليت زندگی خود را بر عهده نمی گيرند.
 4. ديگران را برای مشكل های خود سرزنش می كنند.
 5. خشم خود را آشكارا بروز نمي دهند. آنان جمله هایی را به كار مي برند كه به ظاهر کینه توزانه نيست ، اما به گونه ای غيرمستقيم، کینه، دشمنی و تنفر خود را نسبت به شما بيان می كنند.
 6. کسانی که می پندارند كه ناتوان و درمانده هستند.
 7. کسانی كه ديگران را كنترل می كنند.

 

 

کسانی كه ديگران را كنترل مي كنند داراي ويژگی های زير هستند :

 • از لحاظ عاطفی محدود و بسته هستند . آن ها به سادگی احساسات و عواطف خود را بروز نمی دهند.
 • حس مالكيت زيادی دارند
 • بسيار حسود هستند
 • به راحتي زمانی که چيزي با خواست آن ها سازگار نيست و يا هنگامی كه حس می كنند روی اوضاع كنترل كافي ندارند، خشمگین می شوند.
 • معمولاً دارای عادت های وسواسی هستند.
 1. کسانی كه اختلال جنسی دارند

 

اختلال جنسی به سه گونه وجود دارد :

 

الف – اعتياد جنسي و نداشتن عزت نفس جنسی

 • نشانه های زير را می توان در کسانی كه اعتياد جنسی يا کمبود عزت نفس جنسی دارند، مشاهده كرد.
 • کسانی كه تشنه فيلم ها و تصاوير مستهجن است.
 • کسانی كه دايماً استمنا ميكند، حتی اگر امكان رابطه جنسي سالم را هم داشته باشد.
 • لاس زدن با ديگران
 • چشم چرانی و خيره شدن به بدن ديگران
 • اظهار نظرهای جنسي به شما درباره بدن دوستانتان، آشنایان، ناآشنایان و…
 • اظهار نظرهای جنسی به دوستان شما، غريبه ها و…
 • لمس كردن و تماس های بدنی بی جا، نامناسب و ناشايست
 • رابطه ی نامشروع

 

ب اختلال های كنشي جنسي

 • کسانی كه ميل به فعاليت جنسی ندارند.
 • کسانی كه از روابط جنسی نفرت دارند.
 • کسانی كه تحريك نمی شوند.
 • کسانی كه به سرعت ارضا می شوند.
 • کسانی كه در زمان ارتباط جنسی درد زيادی دارند.

 

پ  انحراف های جنسی

 • نمایشگری
 • یادگارخواهی
 • بچه بازی
 • خودآزاری جنسی
 • دگرآزاری جنسی
 • نظربازی

 

 1. کسانی که بلوغ آنها شکل نگرفته است و” کودک” مانده اند.
 2. کسانی كه عواطف و احساسات خود را بيان نمي كنند.
 3. کسانی كه از روابط پیشین خود هنوز التيام نيافته اند.
 4. کسانی كه خانواده ي آزار دهنده ای دارند و نمي توانند در برابر آزار آن ها از همسر خود پشتیبانی كنند.

 


 

 

از دید روانشناسان شرایط زیر برای ازدواج مناسب نیست :

 

 1. داشتن تفاوت سني زياد با يكديگر
 2. داشتن تفاوت مذهبي شدید با يكديگر
 3. تفاوت هاي اجتماعی، قومی و تحصيلی چشمگیر با يكديگر
 4. دختر دادن و دختر گرفتن از يك خانواده
 5. کسانی كه از يكديگر دور هستند.

زمانی كه افراد از يكديگر دور هستند شناخت آن ها از يكديگر، شناختی ناپخته و سطحی تر است. در روابط راه دور امكان شناخت جزییات فرد وجود ندارد و تنها می توان كليت فرد را محک زد. آشنايی و شناخت كه يك جزء مهم ازدواج است، در روابط راه دور با اشكال روبرو می شود.

   

روابطی كه مناسب ازدواج نيست

1-رابطه ای كه میزان علاقه و عشق ورزی دو طرف به همدیگر، برابر و تراز نیست یعنی یا شما بيشتر عشق می ورزيد و شما كمتر عشق می ورزيد.

3-رابطه ای كه در آن حس مي كنيد فرد مقابل نياز به تغيير دارد.

4-رابطه ای كه در آن مي خواهيد ديگري را نجات دهيد.

5-رابطه ای كه در آن به همسر آينده ی خود به چشم يك الگو يا آموزگار نگاه مي كنيد.

6-رابطه ای كه به دليل چند ويژگی خاص، ايجاد شود و تداوم يابد.

7-رابطه ای كه به دليل يك تفاهم خاص، ايجاد شود و تداوم يابد و در دیگر زمینه ها تفاهمی نیست.

8-رابطه ای كه به دليل پافشاری یا سركشی با خانواده، ايجاد شود و تداوم يابد.

9-رابطه با كسی كه در تضاد كامل با معشوق يا نامزد پیشین باشد.

10-رابطه با فردی كه با  کسی ديگر است. یعنی هنوز از رابطه پیشین خود بیرون نیامده است.

 

 

ملاك ها و معيارهای ازدواج موفق

1-پیش از ازدواج هر دو نفر بايد خودساخته و پخته باشند.

2- هر دو تن به همان اندازه كه ديگری را دوست دارند خودشان را هم دوست داشته باشند.

3- هر دو بتوانند همانگونه كه از باهم بودن لذت می برند از تنها بودن نيز لذت ببرند.

4- هر دو در کار و حرفه ي خود پایستگی داشته باشند.

5- هر دو از خود، آگاه باشند و خود را بشناسند.

6- هر دو بتوانند دیدگاه ها و خواسته های خود را قاطعانه  بيان كنند.

7- هر دو تلاش كنند كه خود خواه نباشند و خواسته های ديگری را برآورده كنند.

 

پيش بيني كننده های ازدواج موفق

1-چشم انداز واقع بينانه ای از دشواری های ازدواج دارند.

2-خوب ارتباط برقرار می كنند.

3-مشکل ها را به صورت مناسب حل مي كنند.

4-حس خوبي از شخصيت همسر خود دارند

5-بر سر ارزش های اخلاقي و مذهبی با يكديگر سازش دارند.

6-نقش برابر در ارتباط با هم دارند.

 

در پایان، سفارش میکنیم با توجه به این که نوشته های بالا بطور کوتاه بیان شده است و توضیحات کامل تر در  جهت آگاهی و اطمینان بخشی از گزینش درست و اقدام به ازدواج موفق بصورت مشاوره پیش از ازدواج ارائه میشود،  رعایت نکته های بالا و سفارش های مشاوران کمک بزرگی است به گزینش درست تر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری ...
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ لطفا نام کاربری یا رمز عبور خود را وارد کنید. پس از آن یک لینک بازیابی رمز عبور در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.
We do not share your personal details with anyone.
Take 20% OFF
Your first purchase
Shop Now